მედი-დენტ+

მთავარი 3D-ტური პერსონალი გალერეა კონტაქტი

დეზინფექცია-სტერილიზაცია

დეზინფექცია-სტერილიზაცია
ორთქლით სტერილიზაცია

დეზინფექცია-სტერილიზაცია

სტერილიზაცია არის პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ფორმის მიკროორგანიზმების (ბაქტერიების, ვირუსების, სოკოებისა და სპორების ჩათვლით) განადგურებას.
დეზინფექცია - პათოგენური მიკროორგანიზმების განადგურების პროცესი (გარდა ბაქტერიების სპორებისა).
სტერილიზაციის ეტაპებია:
  • წინასასტერილიზაციო დამუშავება;
  • უშუალოდ სტერილიზაცია;
  • კლინიკა მედი-დენტ+ ში დაცულია დეზინფექცია -სტერილიზაციის ყველა პროტოკოლი. დეზინფექციის შემდეგ იარაღები იფუთება სპეციალურ ერთჯერად პაკეტებში და შემდგომი სტერილიზაცია წარმოებს ავტოკლავის საშუალებით.